Шевченко, А. М. «ЩОДО КОНТРОЛЮ НАПАДУ ЗООФІЛЬНИХ МУХ НА КОРІВ В УМОВАХ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ». Вісник Полтавської державної аграрної академії, вип. 2, Червень 2019, с. 232-7, doi:10.31210/visnyk2019.02.31.