Міленко, О. Г. «Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування». Scientific Progress & Innovations, вип. 1-2, Червень 2015, с. 165-71, doi:10.31210/visnyk2015.1-2.37.