[1]
А. В. Молчанова, «Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт, водне середовище та атмосферне повітря», Scient.Prog.&Innov., вип. 4, с. 106-110, Груд 2016.