[1]
С. О. Коваленко, «Рівень контамінації об’єктів довкілля за хоріоптозу великої рогатої худоби», Scient.Prog.&Innov., вип. 26, вип. 4, с. 99-103, Груд 2023.