[1]
В. В. Гангур, О. І. Лень, В. В. Оніпко, М. В. Гангур, і Х. В. Миколенко, «Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу», Scient.Prog.&Innov., вип. 26, вип. 4, с. 41-46, Груд 2023.