[1]
В. В. Гангур, О. І. Лень, Л. С. Єремко, і Є. Г. Мостовий, «Вплив елементів технології вирощування чини посівної (Lathyrus sativus L.) на урожайність зерна в умовах Лівобережного Лісостепу України», Scient.Prog.&Innov., вип. 26, вип. 4, с. 5-8, Груд 2023.