[1]
А. М. Польовий, О. Ю. Микитюк, Л. Ю. Божко, О. А. Барсукова, і В. В. Пилипюк, «Просторово-часова мінливість гумусу чорноземних ґрунтів», Scient.Prog.&Innov., вип. 4, с. 49-58, Груд 2022.