[1]
В. В. Гангур, О. С. Пипко, і О. О. Прокопів, «ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ІНОКУЛЮВАННЯ», Scient.Prog.&Innov., вип. 4, с. 85-90, Груд 2021.