[1]
Т. П. Шепілова, Д. І. Петренко, С. М. Лещенко, і Д. Ю. Артеменко, «ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН», Scient.Prog.&Innov., вип. 4, с. 30-35, Груд 2021.