[1]
С. І. Голопура і М. І. Цвіліховський, «ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ ‘МЕМБРАНОСТАБІЛ’ НА ВМІСТ ОКРЕМИХ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ СИРОВАТКИ КРОВІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ», BPSAA, вип. 1, с. 243-251, 1.