[1]
В. В. Гангур і В. М. Сахацька, «МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ», Scient.Prog.&Innov., вип. 4, с. 13-19, Груд 2019.