Поспєлова, Г. Д. (2015) «Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої», Scientific Progress & Innovations, 0(1-2), с. 44-48. doi: 10.31210/visnyk2015.1-2.08.