Колєснікова, Л. А. і Федюшко, М. П. (2015) «Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів», Scientific Progress & Innovations, 0(1-2), с. 41-43. doi: 10.31210/visnyk2015.1-2.07.