Киричко, Б. П. і Звенігородська, Т. В. (2013) «Особливості патогенезу та лікування хвороб пародонту в домашніх котів», Scientific Progress & Innovations, 0(2), с. 95-97. doi: 10.31210/visnyk2013.02.26.