Любич, В. В. (2017) «Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти», Scientific Progress & Innovations, 0(3), с. 18-24. doi: 10.31210/visnyk2017.03.03.