Тогачинська, О. В. і Тимощук, Т. М. (2017) «Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту», Scientific Progress & Innovations, 0(3), с. 11-17. doi: 10.31210/visnyk2017.03.02.