Коваленко, С. О. (2023) «Рівень контамінації об’єктів довкілля за хоріоптозу великої рогатої худоби», Scientific Progress & Innovations, 26(4), с. 99-103. doi: 10.31210/spi2023.26.04.17.