Гангур, В. В., Лень, О. І., Оніпко, В. В., Гангур, М. В. і Миколенко, Х. В. (2023) «Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу», Scientific Progress & Innovations, 26(4), с. 41-46. doi: 10.31210/spi2023.26.04.08.