Писаренко, П. В., Самойлік, М. С., Диченко, О. Ю., Цьова, Ю. А. і Німець, К. П. (2022) «ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ПРИЛЕГЛІ АГРОЦЕНОЗИ», Scientific Progress & Innovations, 2(2), с. 149-156. doi: 10.31210/visnyk2022.02.18.