Грицюк, Н. В., Довбиш, Л. Л., Бакалова, А. В. і Пузняк, О. М. (2022) «ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ», Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(1), с. 77-83. doi: 10.31210/visnyk2022.01.09.