Гангур, В. В., Пипко, О. С. і Прокопів, О. О. (2021) «ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ІНОКУЛЮВАННЯ», Scientific Progress & Innovations, 0(4), с. 85-90. doi: 10.31210/visnyk2021.04.10.