Шепілова, Т. П., Петренко, Д. І., Лещенко, С. М. і Артеменко, Д. Ю. (2021) «ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН», Scientific Progress & Innovations, 0(4), с. 30-35. doi: 10.31210/visnyk2021.04.03.