Киричко, Б. П., Звенігородська, Т. В. і Киричко, О. Б. (2021) «ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЙ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У САМОК ДРІБНИХ ТВАРИН», Scientific Progress & Innovations, 0(3), с. 242-248. doi: 10.31210/visnyk2021.03.30.