Сухно, Т. В., Шостя, А. М. і Ващенко, П. А. (2021) «РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВЕДЕННЯ СВИНАРСТВА ПРИ ОТРИМАННІ ТА ДОРОЩУВАННІ ПРИПЛОДУ», Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(3), с. 162-168. doi: 10.31210/visnyk2021.03.20.