Кропивка, Ю. Г. і Бомко, В. С. (2021) «ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЦИНКУ, МАНГАНУ Й КОБАЛЬТУ В ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ У РАННІЙ СУХОСТІЙНИЙ ПЕРІОД», Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(3), с. 118-126. doi: 10.31210/visnyk2021.03.14.