Марініч, Л. Г. і Антонець, О. А. (2021) «ВПЛИВ СТРОКІВ ПОСІВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ », Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(3), с. 45-50. doi: 10.31210/visnyk2021.03.05.