Кропивка, Ю. Г., Бомко, В. С. і Бабенко, С. П. (2021) «ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ І ОБМІН ЦИНКУ, МАНГАНУ ТА КОБАЛЬТУ У ДРУГІ 100 ДНІВ ЛАКТАЦІЇ У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЗМІШАНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ», Scientific Progress & Innovations, 0(1), с. 217-225. doi: 10.31210/visnyk2021.01.27.