Кропивка, Ю. Г., Бомко, В. С. і Бабенко, С. П. (2021) «ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ І ОБМІН ЦИНКУ, МАНГАНУ ТА КОБАЛЬТУ У ДРУГІ 100 ДНІВ ЛАКТАЦІЇ У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЗМІШАНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ», Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(4), с. 217-225. доступний у: https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1468 (дата звернення: 2Червень2023).