Писаренко, П. В., Самойлік, М. С., Диченко, О. Ю., Середа, М. С. і Погосян, А. А. (2021) «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА ТА ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ», Scientific Progress & Innovations, 0(1), с. 187-195. doi: 10.31210/visnyk2021.01.23.