Поспєлов, С. В., Опара, М. М., Панченко, К. С., Здор, В. М. і Солоп, В. Я. (2021) «ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СТРАТИФІКАЦІЇ», Scientific Progress & Innovations, 0(1), с. 156-162. doi: 10.31210/visnyk2021.01.19.