Гангур, В. В. і Котляр, Я. О. (2021) «ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЗОНІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ», Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(1), с. 122-127. doi: 10.31210/visnyk2021.01.14.