Голопура, С. І. і Цвіліховський, М. І. (2019) «ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ ‘МЕМБРАНОСТАБІЛ’ НА ЕКСПРЕСІЮ БІЛКІВ ПЛАЗМОЛЕМИ ЕНТЕРОЦИТІВ ТЕЛЯТ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОЛОСТРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ», Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(4), с. 176-182. doi: 10.31210/visnyk2019.04.22.