Шевченко, Т. С. (2019) «ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ХВОРОЇ НА ТРИХУРОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ВІДПОВІДНО ДО РІЗНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ», Scientific Progress & Innovations, 0(3), с. 139-145. doi: 10.31210/visnyk2019.03.18.