Шепілова, Т. П. (2019) «ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ», Scientific Progress & Innovations, 0(3), с. 80-84. doi: 10.31210/visnyk2019.03.10.