Шевченко, А. М. (2019) «ЩОДО КОНТРОЛЮ НАПАДУ ЗООФІЛЬНИХ МУХ НА КОРІВ В УМОВАХ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ», Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(2), с. 232-237. doi: 10.31210/visnyk2019.02.31.