Міленко, О. Г. (2015) «Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування», Scientific Progress & Innovations, 0(1-2), с. 165-171. doi: 10.31210/visnyk2015.1-2.37.