Коваленко, С. О. 2023. «Рівень контамінації об’єктів довкілля за хоріоптозу великої рогатої худоби». Scientific Progress & Innovations 26 (4), 99-103. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.17.