Гангур, В. В., О. І. Лень, В. В. Оніпко, М. В. Гангур, і Х. В. Миколенко. 2023. «Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу». Scientific Progress & Innovations 26 (4), 41-46. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.08.