Писаренко, П. В., М. С. Самойлік, О. Ю. Диченко, Ю. А. Цьова, і К. П. Німець. 2022. «ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ПРИЛЕГЛІ АГРОЦЕНОЗИ». Scientific Progress & Innovations 2 (2), 149-56. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.18.