ГАНГУР, В. В.; ЛЕНЬ, О. І.; ЄРЕМКО, Л. С.; МОСТОВИЙ, Є. Г. Вплив елементів технології вирощування чини посівної (Lathyrus sativus L.) на урожайність зерна в умовах Лівобережного Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, v. 26, n. 4, p. 5-8, 29 Груд 2023.