ПОЛЬОВИЙ, А. М.; МИКИТЮК, О. Ю.; БОЖКО, Л. Ю.; БАРСУКОВА, О. А.; ПИЛИПЮК, В. В. Просторово-часова мінливість гумусу чорноземних ґрунтів. Scientific Progress & Innovations, n. 4, p. 49-58, 30 Груд 2022.