ГОЛОПУРА, С. І.; ЦВІЛІХОВСЬКИЙ, М. І. ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» НА ЕКСПРЕСІЮ БІЛКІВ ПЛАЗМОЛЕМИ ЕНТЕРОЦИТІВ ТЕЛЯТ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОЛОСТРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, n. 4, p. 176-182, 27 Груд 2019.