Поспєлова, Г. Д. (2015). Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 44-48. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.08