Колєснікова, Л. А., & Федюшко, М. П. (2015). Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 41-43. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.07