Киричко, Б. П., & Звенігородська, Т. В. (2013). Особливості патогенезу та лікування хвороб пародонту в домашніх котів. Scientific Progress & Innovations, (2), 95-97. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.02.26