Любич, В. В. (2017). Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти. Scientific Progress & Innovations, (3), 18-24. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.03