Тогачинська, О. В., & Тимощук, Т. М. (2017). Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту. Scientific Progress & Innovations, (3), 11-17. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.02