Коваленко, С. О. (2023). Рівень контамінації об’єктів довкілля за хоріоптозу великої рогатої худоби. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 99-103. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.17