Гангур, В. В., Лень, О. І., Оніпко, В. В., Гангур, М. В., & Миколенко, Х. В. (2023). Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 41-46. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.08