Гангур, В. В., Лень, О. І., Єремко, Л. С., & Мостовий, Є. Г. (2023). Вплив елементів технології вирощування чини посівної (Lathyrus sativus L.) на урожайність зерна в умовах Лівобережного Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 5-8. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.01